2011. február 23., szerda

Taroka Madjarnök (mese)

(A Tepsi mese folytatása)

Slamasztika kormányzótanácsa ismét rendkívüli ülésre jött össze. A miniszterek izgatottan találgatták, mi lehet az újabb rendkívüli ülés oka, amikor a terembe bevonult az öreg király a hadügyminiszter és a titkosszolgálatokért felelős miniszter kíséretében. Az öreg király kerülte a politikusokra általánosságban jellemző mellébeszélést, és rögtön a dolgok közepébe vágott:

- Uraim, mint az Önök előtt is ismert, az elmúlt időszak kedvezőtlen gazdasági eseményei arra kényszerítettek bennünket, hogy hőn szeretett országunk, Slamasztika olajos halban gazdag keleti szigeteinek egyikét eladjuk egy arab olajsejknek. Így országunk területe csökkent, sokan talán fellélegeztek, azt gondolván, mostantól kisebb Slamasztikában vagyunk. Ki kell ábrándítanom Önöket: a helyzetünk súlyosabb, mint eddig bármikor történelmünk során. A mai délelőtt eseményei - melyekről majd a későbbiekben szólok -, arra kényszerítettek, hogy kihirdessem a hadiállapotot. Mint tudják, az utóbbi években komoly erőket fordítottunk arra, hogy megtámadhassuk a magyarokat, mert mégsem tűrhetjük, hogy valaki csúfot űzve szeretett országunkból, Slamasztikából, még nálunk is nagyobb slamasztikában legyen. A dolgok jelenlegi állása szerint a jövő év márciusában lettünk volna teljesen felkészültek egy ilyen támadásra. A nem várt események azonban rákényszerítettek, hogy úgy döntsek, még ma, helyi idő szerint 78 óra 69 perckor megindítjuk a Taroka Madjarnök fedőnevű hadműveletet Magyarország meghódítására.

(A birodalomban a hivatalos időt egy szovjet gyártmányú digitális órával mérték, mely képes volt arra, hogy teljesen kihasználja a digitális képalkotás nyújtotta lehetőségeket, akinek volt ilyen órája, annak ezt nem kell magyarázni.)

- Kérem hadügyminiszter urat, válaszoljon az esetleg felmerülő kérdésekre, és egyben röviden vázolja a tervezett hadműveleteket. - fejezte be beszédét az öreg király.

- Mint azt a miniszter urak jól tudják, országunk már régóta készül a magyarok megtámadására. Bár teljesen még nem készültünk fel, a nem várt események kikényszerítették, hogy megindítsuk a hadműveletet, bevetve titkos fegyverünket. Tegyék fel kérdéseiket. - mondta a hadügyminiszter.

- Feltételezzük, hogy a légierőnk fogja megkezdeni a támadó hadműveleteket. Hogy áll most a légierőnk helyzete?

- Helyzetünk kiváló. Végre sikerült hadba állítanunk 120 darab Vakvarjú típusú vadászgépet. Rendelkezünk továbbá 85db Lopakodóval, a zuhanóbombázóink pedig csak a felszállási parancsra várnak.

- Milyen az a Vakvarjú típusú vadászgép? Vannak amerikai Lopakodóink? Milyen zuhanóbombázóink vannak? - a kérdések csak úgy záporoztak a hadügyminiszterre.

- Kérem, uraim, csak szép sorjában. A Vakvarjút még a magyarokkal közösen kezdtük el fejleszteni. Sajnos egy konstrukciós hiba miatt a pilótaülés túl alacsonyra került, így nem lehet kilátni a fülkéből. Így a pilóta ugyanolyan jól lát előre, mint hátra, akárcsak a vak varjú. A Lopakodóink nem a jól ismert amerikai gépek, ezeket is mi gyártjuk. Az elnevezés oka, hogy e gépek a külföldi gyárakban dolgozó slamasztikai munkások által kilopott alkatrészekből készülnek. Zuhanóbombázóink elnevezése pedig onnan ered, hogy bombázóink olyan elavultak, hogy a gépek fele még felszállás közben lezuhan.
Ugyanakkor örömmel jelenthetem, hogy a szárazföldi erőink az elmúlt évben jelentősen megerősödtek a birodalmi lépegetők hadbaállításával.

- Birodalmi lépegetőket építettünk? Mint A birodalom visszavág című filmben?

- Dehogy, ez csupán arra utal, hogy a járműveinkkel már csak lépésben lehet haladni.

- Milyen a hadtápunk? Nem lesz gond a harcoló csapataik ellátásával?

- Ez egy időben komoly fejtörést okozott, hiszen országunk burgonyakészletei bizony csekélyek. A kubai elvtársainktól kértünk tanácsot, mondják meg, ők milyen növényt termelnek? Azt válaszolták, hogy a leginkább cukornádat. Ezért úgy döntöttünk, hogy mivel a vizeink partján nagy mennyiségben áll rendelkezésre a nád, így azzal oldjuk meg a hadsereg élelmezését. Tehát cukornád lesz az élelem.

- De hiszen az nem is cukornád!

- Persze, hogy nem cukornád, ezt jól tudjuk. Viszont katonáinknak megígérjük, hogy aki megeszi a nádat, az cukrot kap, így kell érteni a cukornádat.

- Gondolja, hogy ezt el is hiszik?

- Miért ne? Egy választási kampányban sokkal nagyobb őrültségeket ígérünk nekik, azt is elhiszik. - dünnyögte maga elé az öreg király.

- Uraim, "az idő soha soha meg nem áll, s az órák róják szüntelen az útjukat", mint azt nagy példaképünk, Stirlitz megmondta - szólt a titkosszolgálatért felelős miniszter -, ezért engedjék meg, hogy most én ismertessem a rendkívüli eseményt, mely miatt halaszthatatlanná vált a háború megindítása.

A tanácsterem teljesen elcsendesült, a miniszterek abbahagyták az evést, az újságok lapozgatását, sőt még az orruk túrását és minden egyéb tevékenységet is, melyet egy átlagos kormányülés alatt tesznek a jelenlevők. A titkosszolgálatért felelős miniszter folytatta:

- A mai napon határőreink egy magyar Suzukit tartóztattak fel a határon. Mint tudják, ezeket az autókat már ők gyártják, ami a Trabantnál egy kissé alacsonyabb színvonalat eredményez. Ezért bevett szokás, hogy a lötyögő alkatrészeket összehajtogatott papírcetlikkel ékeljék ki. Az ellenőrzés során a következő cetlit találtuk, melyet ki akartak juttatni az országból:

A miniszter egy gyűrött cédulát mutatott fel, melyre a következő volt felírva: "Be - F - O - S"
- De hát mégis mi ez?

- Nos, uraim, ez titkos vegyifegyverünk képlete. A jó hír számunkra, hogy meg tudtuk akadályozni, hogy kijusson az országból, a rossz viszont az, hogy a magyarok valószínűleg tudnak a kísérleteinkről. Nincs vesztegetni való időnk, az új fegyvert azonnal be kell vetnünk!

- De mit jelent ez az egész? Mi az, hogy BeFOS??

- Ez a tudósaink által kikísérletezett vegyület, a BerilliumFluorOxidSzulfid rövidítése. Ezt fogjuk most bevetni a magyarok elleni támadásunk során.

- Mit kell tudnunk erről a szerről? Hiszen ezek az elemek nem is léphetnének egymással reakcióba.

- Tudósaink hosszas kísérletezés során fedezték fel a BerilliumFluorOxidSzulfidot. Igaz, hogy az általában ismert kémiai kötésekkel - mint amilyen pl. a kovalens kötés - nem lépnének reakcióba egymással, ezért kikísérleteztek egy új kötésfajtát. Több szakértőt vontak be a munka során, akik értenek a kötésekhez: biztosítási ügynököket, aztán felséges királyunk nagyanyját, Demencia főhercegnőt, aki élete során rengeteg zoknit kötött. De a legnagyobb segítség az volt, hogy a központi laboratóriumunkba szabad bejárást biztosítottunk a szomszédos kocsma látogatói részére záróra után, így ők alkoholos befolyásoltságuk miatt rendszeresen belekötöttek a kutatásokat végző tudósokba. Ezek mind döntő befolyással voltak arra, hogy megalkossuk az új kémiai kötésfajtát, melynek a delikvens-ambivalens kötés nevet adtuk. Így született meg a BerilliumFluorOxidSzulfid.

- És biztos, hogy ez a fegyver elegendő lesz a magyarok legyőzéséhez? Mi lesz, ha elvesztíjük a háborút?

- Na most már elég! - csattant fel mérgesen az öreg király. - Természetesen a vezérkar gondosan tanulmányozta a történelem eddigi legnagyobb ütközeteit. A sztálingrádi csata, az idahói csata és a Langerhans-szigeteki csata tanulságait is felhasználtuk hadműveleteink megtervezése során. Rendelkezésünkre áll a BerilliumFluorOxidSzulfid, és ne feledkezzünk meg nemzetünk nagy hőseinek buzdító cselekedeteiről sem. Melyik slamasztikai katona szívét ne dobogtatná meg, ha arra gondol, amikor fővárosunkat már teljesen körbezárták a szovjet csapatok 1956 novemberében, de Taknyos Kovács Dezső egyetlen éjszaka alatt a saját taknyával kente be a lejtőket, amiről visszacsúsztak a harckocsik, és így inkább a magyarok ellen mentek, mert rájöttek, hogy velük könnyebben boldogulnak. Csak a magyar történelemhamisítóknak köszönhető, hogy e tényről mélyen hallgat az egész világ irigységből! Vagy az urak elfeledkeznek arról, amiror Állama Lapító Büdöslábú Valdegárd belopódzott Napóleon táborába, és a zokniját otthagyva lótífuszt idézett elő? A francia gyalogosok szájában pedig annyira lecsökkent a pH-érték, hogy fejvesztve menekültek. Egész Európában csak mi tudtuk megállítani a franciákat! Elég legyen a pesszimizmusból, hadügyminiszter úr, kérem, folytassa!

A miniszterek egyetértően bólogattak nagy elődeik hősies cselekedetein tűnődve. Nem is tehettek mást, jó, ha az ember tisztában van az elődei által elért eredmények súlyával.
- Mint az urak is tudják, birodalmunkban nagy mennyiségű tepsi keletkezett az elmúlt hónapokban. Sajnos a kínaiak árban alánk mentek, így készleteink eladására semmiféle reményünk nincsen. Ezért a hadvezetés úgy döntött, ezeket páncélként fogjuk használni a hadjárat során.

- De hát ezek a tepsik vékony lemezből vannak, pillanatok alatt szitává lövi az ellenség!

- Épp ez a lényeg! Hatalmas mennyiségű szitát tudunk előállítani, ráadásul ingyen, ezzel még Kína sem tud versenyezni. Ez lesz a hadjáratunk járulékos haszna. De hadd szóljak most néhány szót a BerilliumFluorOxidSzulfid hatásairól. A szert eredetileg hajnövesztőként próbáltuk alkalmazni. Sajnos apró hiba csúszott be a gyártás során, de épp ez adja e fegyver félelmetességét. Valamennyi festett hajú nőnek, aki belélegzi a BerilliumFluorOxidSzulfidot, vagy bármiféle érintkezésbe kerül vele, kihull a haja, a szempillája és a szemöldöke egyszerre. Ráadásul százhuszonhat napon át egyáltalán nem is nő ki újra.

- Ez döbbenetes!

- Igen, az. Ebben rejlik e szer ereje. Manapság a magyar nők kilencven százaléka festi a haját, ha ők egyszerre elveszítik a fejükön lévő szőrzetet, hisztérikus magatartásukkal megkeserítik a férfiak életét, akik így nem tudnak a harcra koncentrálni. Tömegesen fogják megadni magukat, mert egy hisztis nőnél még a hadifogság is jobb!

- De hogyha parókát...

- Már elkéstek! Országunk vásárolta fel a teljes készletet parókából az egész világon. Parókát jelenleg csak Slamasztikában lehet kapni.

- Honnan volt erre pénzünk?

- Visszavittük az országházból az üres üvegeket. Van még kérdés?

- Hogyan hat a BerilliumFluorOxidSzulfid?

- Totális hatású szer, így mindenkin hatni kezd, aki belélegzi, vagy bármilyen kapcsolatba kerül vele. Már akkor is hat, ha valaki olvas róla, vagy csak rágondol. (Elnézést kérek a blog hölgyolvasóitól, de most már késő... - a szerző megjegyzése). Ezért repülőinkről fogjuk leszórni a szoláriumok, műkörmösök, kozmetikák és plázák környékén, hogy egyszerre nagy tömegű festett hajú nő essen áldozatul. Ezen kívül a beépített embereink már évek óta árufeltöltőként dolgoznak a magyarországi üzletláncoknál, így csak a jelre várnak, hogy befecskendezzék valamennyi termékbe, melyen a "bio, beauty, wellness, light, fitness, bőrbarát, antioxidáns, lúgosító, aktív, zsírmentes, natural, természetes" és egyéb olyan félrevezető szavak szerepelnek, melyeknek kizárólagosan csak az a célja, hogy az Európai Unióban termelt szemetet rásózzák a vásárlókra. Ezzel végképp elérjük célunkat. Más kérdés?

Mivel több kérdés nem volt, így a király ünnepélyesen felállt a trónjáról, és így szólt:

- Akkor hát induljon a Taroka Madjarnök fedőnevű  hadművelet! Csak egy tankot sikerüljön beindítanunk, azzal már könnyen be tudjuk húzatni az összes többi járművet. De mindenekelőtt énekeljük el szeretett országunk himnuszát!

A trónteremben hamarosan felcsendült a miniszterek éneke, amint lelkesen énekelték Slamasztika himnuszát, a "Mikor vótam Szófiába', Muci..." kezdetű dalt.

A szomszéd utcában egy öreg guberáló éppen egy üres képeslapot talált a kukában, amikor meghallotta himnuszuk hangjait. "Biztos megint részegek a miniszter urak!" - gondolta magában. Rossz napja volt, mert aznap nem sok mindent talált. Hazaindult az erdő szélén álló kunyhójába, és azon gondolkodott, hogyan tehetné szebbé a napját. Elhatározta, hogy levelet ír az édesanyjának. Elővette a képeslapot. és írni kezdett:

"Drága Édes Sanyám! Asztat Tudomhogy sok szomorusságot okosztam magának gyerekkkoromba éshogy soxor haraguttam amikor mindezér elvert. De asztat az eggyett tudhassa, a maji napi hálás vagyok, hogynem engette hogy elmennyyek politikusnak! Szerető fija: Béla"

8 megjegyzés:

Krumpliföld írta...

Apááám,én is sok-sok-mindenre képes vagyok, de ennyi "okosságot" egy hónap alatt nem hozok össze :))

EverYbodY írta...

Nekem Jámborkájéra hajaz eza mese. Úttudom, őjis szerki a blogot.

EverYbodY írta...

Mennyire vagy elégedett a blog színvonalával?
Idecsinájjatok mégegy sort: nemvattok normálisak megasse aki olvassafojton.

Szemfüles írta...

Maga Evribodri! Már nem azért, de nem kötelező olvasgatni. A képeket is nézegetheti.

Jámborka néni írta...

Tisztelt Blog tepsimese írási szakosztálya!!!!

Ezt a művet lementem magamnak és majd napokig csámcsogok rajta(előtte beteszem természetesen szegény megboldogult uram műfogsorát)

Jámborka néni

Névtelen írta...

Te jó ég!!! Ez valami kegyetlen, nem véletlen írtad többször, hogy dolgozol rajta!
Ha ezeket olvasnák fel az ovikban, megállna minden gyerek a fejlődésben. :-))
Azért ez nem volt szép, már kétszer néztem meg a hajamat, nincs-e semmi baja. Tegnap láttam a Dezgóban megmaradt szilveszteri parókát, azt mindenesetre hazafelé megvásárlom (ha lehet még kapni). Otthon pedig elszedem a férjem iratait, nem szeretném, ha slamasztikába kerülne. :-))
A mese címét viszont nem értem.
Suzy

Jámborka néni írta...

Elolvastam!!!!

J.néni!!!

Piszkos Fred a Kapitány írta...

Jámborkám, megyek én is a gyogyóba, fürödőhely legyen, hogy lemossam a nevem.